jobs

Работа в Изи Консулт

През годините се убедихме, че нашите служители са движещата сила за устойчив растеж. Затова развихме система за предаване на знания, която позволява на колегите ни да се профилират в определен сектор и да развият компетенциите си на различни позиции. Голяма част от ръководните ни длъжности са заети от колеги, които са промотирани вътрешно след получаване на персонална оценка.

Ако желаете да започнете работа в нашата компания, изпратете ни автобиография, поставяйки акцент върху предишните си умения и опит. С интерес ще разгледаме всички нови кандидатури.