jobs

Работа в Easy Consult

Работа в Изи Консулт

През годините се убедихме, че най-ценният ни актив са служителите и че те са движещата сила за устойчив растеж. Затова развихме система за предаване на знания, която позволява на колегите ни да се профилират в определен сектор или да развият компетенциите си на различни позиции. Голяма част от ръководните ни длъжности са заети от колеги, които са промотирани вътрешно след получаване на персонална оценка.

Ако имате интерес за работа при нас, изпратете ни автобиография или друг начин на представяне, които да ни дадат яснoта за уменията, опита и мисленето ви. С интерес ще разгледаме нови кандидатури.

Стажaнтска програма

Стажантската ни програма дава възможност да станете част от отдела ни за предварителен подбор на кадри, в който да придобиете практически знания и опит и в който да преминете през определени етапи на обучение.

Фирмено обучение:

•             информация за компанията – история, развитие, услуги и ключови клиенти;

•             запознаване с профилираните екипи за подбор и с техните проекти;

•             разглеждане на всички процеси по подбор на кадри;

•             работа със специализирани системи и инструменти.

Проучване и анализ:

•             изготвяне на проучвания за клиенти и на цялостен план за подбор;

•             създаване и разпространение на обяви за работа;

•             работа с различни канали за подбор;

•             преглед, оценка на автобиографии и профилиране на кандидати.

Предварителен подбор на кандидати:

•             провеждане на телефонни интервюта и запознаване с кандидатите;

•             представяне на работодателите и на отворените позиции;

•             координиране на комуникацията между екипите по подбор и кандидатите за работа;

•             участие в назначаването на кандидати.

Какво ще очакваме от вас:

•             силна мотивация и желание за развитие;

•             комуникативност, отговорност и организационни умения;

•             много добро владеене на английски език, като втори чужд език ще се счита за предимство.

Какво ще получите от нас:

•             трудов договор;

•             знания за сектор човешки ресурси в България;

•             опит и практически умения;

•             платен стаж за 6 месеца;

•             възможност за започване на работа след приключване на стажа.