Temporary Employment

Временна заетост/Лизинг на персонал

Назначаването на персонал на временен договор е услуга, която предоставя на компаниите висока степен на гъвкавост, спестява време и ограничава разходите за подбор. Възползвайки се от услугата, ще разполагате с партньор, отговарящ за поддържането на посочен от вас брой хора за срока на съответния проект. Ние подписваме договор със служителите и осигуряваме пълното администриране на взаимоотношенията и заплатите им, докато вие оценявате тяхното представяне и ръководите работния процес.

Имате възможност да прехвърлите временно наетите служители към вашата компания, когато прецените, че отговарят на вашите изисквания. Услугата е много подходяща за сфери, в които се изисква голяма гъвкавост в броя наети лица, има силно изразени пикове и спадове в дейността, както и за бизнес със сезонен характер.