services

Подбор и оценка на персонал

Една от основните ни дейности е търсенето и оценяването на специалисти от различни области. Експертите ни са профилирани в търсене на кадри в няколко основни направления: IT специалисти, експерти и среден мениджмънт, специалисти, владеещи различни чужди езици, служители за производствени бази, вериги магазини и други.

За назначените от нас служители предоставяме гаранционен срок за услугата. При необходимост някой от тях да бъде заменен, клиентът не заплаща за това допълнително.