Портфолио

Consulting

За периода от 2004 година до момента натрупахме ценен опит, който ни позволява да ви съдействаме при разрешаване на организационни казуси.

administration

Екипът ни може да изпълнява дадени задачи или дори работата на цели отдели, поемайки администрирането на служителите ви. Това може да включва пълно управление на договорите и заплатите.

Temporary Employment

Назначаването на персонал на временен договор е услуга, която предоставя на компаниите висока степен на гъвкавост, спестява време и ограничава разходите за подбор.

Outsourcing

Изнесените услуги предлагат възможност да делегирате дейности на външен партньор, които не са основни за вашия бизнес.

Executive recruitment

Вследствие увеличената динамика на пазара на труда при мениджърските позиции добавихме услугата „Директно търсене“ в портфилиото си.

services

Една от основните ни дейности е търсенето и оценяването на специалисти. Експертите ни са профилирани в търсене на кадри в няколко основни направления: IT специалисти; експерти и среден мениджмънт; специалисти, владеещ

Subscribe to Портфолио