Портфолио

services

Една от основните ни дейности е търсенето и оценяването на специалисти от различни области. Експертите ни са профилирани в търсене на кадри в няколко основни направления: IT специалисти, експерти и среден мениджмънт,

temp

Назначаването на персонал на временен договор е услуга, която предоставя на компаниите висока степен на гъвкавост, спестява време и ограничава разходите за подбор.

inhouse

Изнесените услуги предлагат възможност да делегирате дейности на външен партньор, които не са основни за вашия бизнес.

recruit

В следствие увеличената динамика на пазара на труда при мениджърските позиции добавихме услугата „Директно търсене“ в портфилиото си.

administration

Екипът ни може да изпълнява дадени задачи или дори работата на цели отдели, поемайки администрирането на служителите ви. Това може да включва пълно управление на договорите и заплатите.

consult

За периода от 2004 година до момента натрупахме ценен опит, който ни позволява да ви съдействаме при разрешаване на организационни казуси.

Subscribe to Портфолио