Outsourcing

Аутсорсинг

Изнесените услуги предлагат възможност да делегирате дейности на външен партньор, които не са основни за вашия бизнес. По този начин прехвърляте отговорността за подбора, администрирането и управлението на съотвените служители.

През последните години успешно предлагаме услугата на големи производствени компании, които имат изразени пикове и спадове в дейността си. Работата ни се измерва в изпълнението на предварително заложени показатели (KPI), които могат непрекъснато да се оптимизират. По време на целия процес клиентите ни получават регулярни отчети за изпълнението на договорените дейности, както и анализ спрямо заложените цели и стандарти за работа.