Посредничество

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ -

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ НАЕМАНЕ НА РАБОТА И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

 

Приложима от: май 2018 г.

1. Въведение

Тази Политика обяснява как ние събираме и обработваме Вашите данни във връзка с нашите посреднически услуги по наемане на работа, подбор на персонал и свързаните с това услуги /наричани още „услуги” или „нашите услуги”/.  Ако използвате или посещавате някой от нашите уебсайтове, или сте в други отношения с нас, моля запознайте се също с Общата Политика за обработване на лични данни на Изи Консулт ООД.

1.1. Какво са посреднически услуги по наемане на работа?

- информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;

- психологическо подпомагане на търсещите работа лица;

- насочване към обучение на възрастни;

- насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави;

1.2. Какво по-точно означава подбор на персонал?

- това е услуга, която ние предоставяме на Работодателите, с които имаме сключени договори и се състои в преценка на съответствието на дадени кандидати за работа с изискванията на Работодателя за заемане на определена позиция /работно място/.

2. Вашите отговорности:

• Запознайте се с тази Политика.

• Ако вече сте наш клиент, моля, проверете свързаните с договорите между нас условия, които касаят обработване на лични данни.

• Обърнете внимание и на допълнителна информация и условия, с които Ви запознаваме на различни етапи от нашето взаимодействие.

• Предоставяйки ни данни, Вие ни гарантирате, че тези данни са точни, верни и се отнасят за самите Вас, а не за друго лице.

3. Кой е отговорен за обработването на личните Ви данни? 

3.1. Нашата отговорност

Ние, „ИЗИ КОНСУЛТ” ООД /ИЗИ КОНСУЛТ, ЕИК: 115829812, седалище и адрес на управление: гр. София, район “Младост”, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, Сграда 15, партер, сме Администратор по отношение на Вашите лични данни и носим отговорност за тях.

Може да се свържете с нас на горния адрес, както и на е-mail: dpo@easyconsultbg.com

Определили сме Длъжностно лице по защита на личните данни. За контакти: e-mail: dpo@easyconsultbg.com.  

Важно е информацията, която имаме за Вас, да бъде вярна и актуална. Особено важно е да ни информирате, ако промените Вашия имейл, телефон или адрес, защото може да се окаже, че друго лице получава Вашата кореспонденция.

​​​3.2. Отговорност на Работодателя

Нашите услуги Ви помагат да намерите работа при Работодатели, които търсят служители. Когато Вашите лични данни бъдат предадени на такъв Работодател чрез нас, то той също носи отговорност за тях като Администратор на лични данни. Няма пречка да се свържете и с Работодателя във връзка с Вашите лични данни или конкретни въпроси, но винаги може да използвате нас, като точка за контакт, по отношение обработването на данните Ви от страна на Работодателя в процеса на кандидатстване при него.

4. Какви данни за Вас обработваме, с каква цел и на какво основание ?

4.1. Първоначална информация при кандидатстване за позиция.

Най-често Вие влизате в контакт с нас по повод публикувана от нас обява за открита позиция при наш клиент – Работодател.

Кандидатствайки за тази позиция, Вие ни изпращате определена информация, която наричаме Първоначална информация при кандидатстване за позиция. Най-често тя се съдържа във Вашето CV /автобиография/, което Вие съобразявате с изискванията на обявата. Обикновено това са: Идентифициращи данни: Вашите имена, възраст; Данни за контакт с Вас: адрес, e-mail, телефон; Данни за Вашето образование и професионални квалификации: вид и степен, специалност, продължителност, данни за придобити квалификации; Информация за владеене на език и за други умения: език, ниво, компютърни умения, други, свързани с предлаганата позиция умения. Данни за вашия опит: информация за извършваната от Вас дейност в миналото – идентична или сходна с предлаганата позиция; Данни от мотивационно писмо: понякога може да изискаме такава информация, за да преценим какво Ви мотивира за предлаганата работа; Други данни, относими към конкретно предлаганата позиция.

Ние обработваме Първоначална информация при кандидатстване за позиция, за да направим ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР на кандидатите, т.е. да преценим дали сте подходящ кандидат за условията на позицията при Работодателя на база изпратената от Вас информация. Ако решим, че това е така, ние ще Ви предложим сключване на договор за посредничество (посреднически услуги) с нас. Това е задължително условие съгласно българското законодателство, за да Ви свържем със съответния Работодател. Възможно е да не Ви предложим нашите услуги по посредничество и просто защото позицията междувременно е била заета или оттеглена от Работодателя, т.е. позицията е „затворена”.

4.1.1. Как ще постъпим оттук насетне?

(а) Ако преценим, че не сте подходящ за позицията или ако позиция междувременно е „затворена”, няма да предоставяме Вашите лични данни на Работодателя. Въпреки това ще запазим Вашата Първоначална информация при кандидатстване за позиция в нашата база данни за срок не по-дълъг от 24 месеца, за да проверяваме за други сходни позиции, отговарящи на Вашата професионална характеристика. За целта се позоваваме на нашия легитимен интерес да се стремим да свързваме подходящите работодатели с подходящите кандидати. За да Ви предложим нашите посреднически услуги, ще се свържем с Вас с оглед сключването на договор за посредничество.

В случай че имате против да запазим Вашата Първоначална информация при кандидатстване за позиция за тази цел, Вие може по всяко време да възразите срещу запазването й и ние веднага ще се съобразим с това. Може да направите това възражение още с кандидатстването си по конкретната обява, като напишете в който и да е от изпратените от Вас документи или в съобщение до нас: ВЪЗРАЗЯВАМ ДА МИ ПРЕДЛАГАТЕ ДРУГИ ПОЗИЦИИ или друг текст с такъв смисъл.     

Не следва да се притеснявате, че ние публикуваме обяви за несъществуващи позиции, защото по закон ние сме задължени да публикуваме обяви, само ако имаме заявка от Работодател. Ние спазваме това изискване.

(аа) В някои случаи ще запазим Вашата Първоначална информация при кандидатстване за позиция в нашата база данни, за да проверяваме за други сходни позиции, отговарящи на Вашата професионална характеристика, на основание Вашето съгласие, което ние искаме от Вас. В случай че сме поискали Вашето съгласие и Вие не ни го предоставите, то ние няма да запазваме Вашата информация зa тази цел, т.е. в този случай ние няма да се позовем на нашия легитимен интерес, както е описан в буква (а).

(ааа) Възможно е да преценим, че Вашият профил не отговаря на профила на Работодателите, които обикновено са наши клиенти. В тези случаи ще изтрием Вашите лични данни, веднага след като направим тази преценка.

(б) Ако преценим, че сте подходящ за позицията и същата е „отворена”, ние ще Ви поканим на интервю или директно ще Ви насочим към интервю с Работодателя. Съответно ще Ви предложим да сключим Договор за посреднически услуги. Във всички случаи, когато между нас е налице сключен такъв договор, Вашите лични данни, които са необходими за изпълнението на договора от наша страна, ще бъдат обработвани на това договорно основание.

4.2. Как ще постъпим, ако сте ни изпратили Ваше CV и/или други документи, без да кандидатствате за определена позиция?

В този случай ще Ви включим в нашата база данни, за да проверяваме за позиции, отговарящи на Вашата професионална характеристика. За целта се позоваваме на нашия легитимен интерес да се стремим да свързваме подходящите работодатели с подходящите кандидати. За да Ви предложим нашите посреднически услуги, ще се свържем с Вас оглед сключването на договор за посредничество.

​​​​​​4.3. Как ще постъпим, ако получим информация за Вас от трето лице?

Ние се стремим да получаваме информация за кандидати директно от самите тях. За това винаги съветваме хората, които искат да насочат свои приятели, познати или други към нас и нашите услуги, да дадат нашите контакти и кандидатът да се свърже с нас. Въпреки това, има ситуации, в които може да се окаже, че сме получили такава информация за Вас от друго лице. Ние ще преценим всички обстоятелства и ще направим следното (а) ще предприемем действия във връзка с изтриване на Вашата информация, например, ако преценим, че сме получили същата поради грешка, или (б) ще  се свържем с Вас, за да Ви уведомим за получаването на тези данни и за настоящата политика. Ще Ви дадем възможност да потвърдите, че наистина желаете да Ви предоставяме услуги, съответно ще Ви предложим сключването на договор за посредничество. Ако се окаже, че изпращането на тази информация към нас е било нежелано или в процеса на контакта с нас заявите, че не желаете да Ви предоставяме каквито и да е услуги, ние ще изтрием Вашите лични данни. Възможно е и в този случай да запазим определена информация за Вас, например, с оглед на нашия легитимен интерес да защитим правата и законните си интереси в случай на съдебен и извънсъдебен спор.     

4.4. Как ще Ви предоставим нашите посреднически услуги?

Във всички случаи, в които ние приемем да Ви предоставяме посреднически услуги, следва да сключим споменатия вече договор за посредничество. Това е свързано с обработване на Ваши лични данни, с цел да ви предоставим съответната услуга, както и да спазим законовите изисквания, приложими спрямо нас, например:  *таблицата в края на текста

4.4.1. Отношения с потенциалните работодатели

Когато кандидатствате за конкретна позиция или Ви насочваме към определена позиция, това означава, че ние имаме сключен договор за посредничество с конкретен работодател и той ни е дал заявка да търсим служител/и за него. В този случай за нас е налице и още една съвместима цел да обработваме Вашите лични данни, а именно – да предоставим посредническа услуга на самия Работодател по подбор на кандидати и наемането им на трудов договор от Работодателя. В същото време, получаването /реализирането/ на тази услуга е целта, за която Работодателят обработва Вашите лични данни.

4.5. Легитимни интереси

В някои случаи ще използваме Ваши лични данни и за други наши или на трета страна легитимни интереси, които в същото време представляват и цели на съответното обработване:

- да развиваме дейността си като посредник по наемане на работа;

- за администрация и отчитане на дейността;

- за да се свързваме с Вас;

- да защитим правата и законните си интереси в случай на съдебен и извънсъдебен спор, включително във връзка с посредническия ни договор с Работодател;

- за статистически цели;

- за легитимния интерес на работодателя бъде информиран и консултиран при наемане на служители;

- за да направим точна преценка за Вашите качества като ползвател на нашите посреднически услуги;

4.6. Нашите законови задължения

В някои случаи обработваме Вашите лични данни, за да изпълним законово задължение, приложимо към нас, каквито са данъчните, счетоводните задължения, както и задълженията ни във връзка със Закона за насърчаване на заетостта.

4.7. Вашият профил

Моля да имате предвид, че услугите, които ние предоставяме са специфични и изискват събиране и обработване на относително голям обем и различни лични данни за Вас. Това често изисква да създадем Ваш профил, като наш клиент – физическо лице, за да можем да Ви предоставим нашите услуги и да се съобразим с Вашите желания, с Вашата работна характеристика /образование, квалификации и други/. Така ще можем да Ви свържем с подходящите и желани от Вас работодатели. Профилът включва анализ на информацията, която имаме за Вас, както и нашата характеристика за Вас като потенциален служител и/или за конкретни позиция, съобразно изискванията на Работодателя. Ние споделяме информация от Вашия профил с работодателите с оглед техния легитимен интерес да подберем за тях подходящ служител за съответната позиция, както и с оглед на нашия легитимен интерес по този начин да им предоставим качествена услуга по посредничество.

4.8.Вашето съгласие

В някои случаи ще обработваме Ваши лични данни на основание Ваше съгласие, което ние ще Ви помолим да ни дадете. Следва да знаете, че даването на съгласие винаги е Ваш свободен избор. Има някои случаи, в които недаването на съгласие от Ваша страна би могло да означава, че ние няма да можем да Ви предоставим определена услуга. Например, може да поискаме от Вас съгласие за обработване на Ваша здравна информация, която е необходима с оглед кандидатстването Ви за определена позиция. Ако не ни дадете такова съгласие, това може да прекрати процедурата Ви по кандидатстване.

В случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

4.9. Специални категории лични данни

Специални категории данни, или още „чувствителни данни”, са тези, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифициране на физическо лице, данни за здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация.  

По принцип ние не събираме и обработваме специални категории лични данни, но в някои случаи това може да се окаже необходимо във връзка с нашите услуги, които Вие ползвате. Например, може да се наложи да обработваме информация за Вашето здравословно състояние, която е от значение за кандидатстването Ви за работа. В такива случаи ще поискаме от Вас Вашето изрично съгласие. Моля, не предоставяйте специални категории лични данни, без преди това да сте дали изричното си съгласие.

В случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;

4.10. Длъжни ли сте да ни предоставите Ваши лични данни?

Когато се изисква да събираме лични данни по закон или съгласно условията на договора между нас и Вие не ни предоставяте тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора (например, да представим Вашата кандидатура на потенциален работодател ). Ако не ни предоставите исканите данни, може да се наложи да не изпълним поисканата от Вас услуга, но ако го направим, ще ви уведомим.

4.11. Повече информация за целите за използване на Вашите данни.

Ще използваме Вашите лични данни само за целта или целите, за които са били събрани, или ако е необходимо, за съвместима цел. За повече информация, моля пишете ни на [dpo@easyconsultbg.com]. В случай че трябва да използваме Вашите данни за несвързана нова цел, ние ще Ви уведомим и ще обясним правните основания за обработване.

4.12. Използване на данните Ви без Ваше съгласие или знание.

Ние може да обработваме личните Ви данни без Ваше знание или съгласие, само когато това се изисква или разрешава от закона.

4.13. Непоискана информация

Понякога Вие ни предоставяте информация, която не ни е необходима с оглед на целта. Съветваме Ви да не правите това. Въпреки че ние ще положим грижа за тази информация, може да се окаже, че  Вие излагате на излишен риск своя личен живот, споделяйки такава информацията.

5. Маркетинг комуникации.

Нашето правно основание за обработване на Вашите лични данни, за да ви изпратим маркетингови съобщения, е вашето съгласие или законните ни интереси (а именно да развиваме дейността си, като посредник по наемане на работа), като тези съобщения могат да включват информация за наши семинари, събития, обучения и други.

Преди да споделяме Вашите лични данни с която и да е трета страна за нейни маркетингови цели, ние ще  поискаме Вашето съгласие.

5.1. Как да се откажете от нашата маркетингова комуникация?

Може да заявите отказ от изпращане на маркетингови съобщения, като следвате връзките за отказ от всяко изпратено до вас съобщение за маркетинг или, ИЛИ, като ни изпратите отказа си по имейл на [dpo@easyconsultbg.com] по всяко време.

Ако се откажете от получаване на маркетингови съобщения, този отказ не се отнася за лични данни, които сте ни предоставили на друго правно основание /например, във връзка с наше законово задължение или на договорно основание/.

6. Как събираме Вашите лични данни?

Основно получаваме данни от самите Вас. Но е възможно да получаваме данни и от други лица, например от Работодателя, при когото сте отишли на интервю и/или Ви е наел, посредством ползване на нашите услуги. В някои случаи може да събираме информация за Вас от публични източници, както и от Ваши профили в интернет /например в LinkedIn, ако легитимният интерес, на който се позоваваме /да направим точна преценка за Вашите качества като ползвател на нашите посреднически услуги/ не е доминиран от Вашите интереси, основни права и свободи.  

7. Споделяне на Вашите лични данни с други лица.  

7.1. Работодатели.

С цел да изпълним договора за посредничество с Вас, както и този с Работодателя, ние ще предадем Вашите данни, включително данните от Профила Ви, на Работодателя, предлагащ съответната позиция – позицията, за която конкретно кандидатствате по обява или подходяща за Вас позиция, в случай че общо търсите работа чрез нас. Преди да предадем Вашите лични данни на Работодател, който не е изрично идентифициран към момента на Вашето кандидатстване за конкретна позиция, ние ще Ви предоставим такава идентифицираща информация за него, освен ако сте ни упълномощили/възложили да предоставяме Вашите лични данни на всички Работодатели, на които преценим, например.  

7.2. Други лица

Извън потенциалния Ви Работодател, може да споделяме Вашите лични данни със страните, посочени по-долу:

7.2.1. В рамките на нашата група свързани компании, доколкото е приложимо – на основание нашия легитимен интерес да администрираме и отчитаме дейността си.

7.2.2. Доставчици на услуги –  обработващи лични данни. Това могат да бъдат хостинг компании, доставчици на IT услуги, системна администрация, куриери, мобилни оператори. С тях сключваме договори, които гарантират сигурността на Вашите данни.

7.2.3. Други администратори на лични данни, които ни предоставят съответни услуги – банки, одитори, адвокати, професионални консултанти и застрахователи, организатори на събития и други – когато това е необходимо за нашия легитимен интерес да ни предоставят определена услуга.

7.2.4. Публични органи, които изискват от нас деклариране на дейности по обработване, например Агенцията по заетостта и Инспекцията по труда, които имат правомощия по отношение на нашата дейност като посредник по наемане на работа.

7.2.5. Трети страни, на/с които продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или нашите активи – когато и доколкото това е необходимо с оглед техния легитимен интерес да извършат анализ на нашата дейност и да сключат съответната сделка.​​​​​​​

8. Международно предаване на данни

Личните данни се обработват обикновено в рамките на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство; ние не възнамеряваме да прехвърляме лични данни в други държави („трети държави”).

8.1. Предаване на лични данни към „трета Държава”.

Ако предаваме Ваши лични данни към „трета държава”, ние гарантираме, че преди такова предаване е осигурено необходимото ниво на защита на данните в съответната трета държава или при получателя в тази третата държава. Това може да се основава на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на данните в определена трета държава като цяло. Като алтернатива, предаването на данни може да се основава на т. нар. „Стандартни договорни клаузи в ЕС”, договорени с получателя, или ако получателите са в САЩ – на базата на спазването на условията на програмата за защита на неприкосновеността на личния живот между САЩ и ЕС. Ще се радваме да Ви предоставим допълнителна информация за подходящите и уместни гаранции за поддържане на подходящо ниво на защита на данните при поискване. Информация за участниците в програмата за защита на неприкосновеността на личния живот между САЩ и ЕС можете да намерите на www.privacyshield.gov/list. 

9. Сигурност на информацията  

Ние сме въвели мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, промяна, разкриване или достъп до вашите лични данни без разрешение. Ние също така предоставяме достъп до Вашите лични данни само на тези служители и партньори, които имат бизнес необходимост да имат достъп до такива данни. Те ще обработват вашите лични данни само по нашите указания и те трябва да ги пазят поверително.

10. Срок за съхранение на данните

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на спазване на законови, счетоводни, данъчни или отчетни изисквания.​​​​​​​

Когато решаваме какъв е точният срок за съхранение на данните, ние вземаме предвид техния обем, естеството и чувствителността, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване, целите на обработване, ако те могат да бъдат постигнати чрез други средства и законови изисквания.

При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни за изследователски или статистически цели, в който случай можем да използваме тази информация за неограничен период от време без допълнително уведомление до Вас. 

11. ВАШИТЕ ПРАВА

11.1. При определени обстоятелства, по закон, имате право да:

11.1.1. поискате достъп до личната Ви информация (обикновено наричано "заявка за достъп от субекта на данните"). Това Ви дава възможност да получите копие от личната информация, която съхраняваме за вас, и да проверите дали ние я обработваме законосъобразно.

11.1.2. поискате корекция на личната информация, която държим за Вас. Това Ви позволява да коригирате и актуализирате непълна или неточна информация, която държим за Вас.

11.1.3. поискате изтриване на Вашата лична информация. Това Ви дава възможност да ни помолите да изтрием или премахнем личната информация, когато не е налице основателна причина да продължим да я обработваме. Имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашата лична информация и в случая, когато сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (вижте по-долу).

11.1.4. възразите срещу обработването на личните Ви данни, когато основаваме обработването на наш легитимен интерес (или такъв на трета страна) и са налице основания, свързани Вашата конкретна ситуация. Освен това, имате право да възразите, когато обработваме вашата лична информация за целите на директния маркетинг, включително в случаи на профилиране.

11.1.5. поискате ограничаване на обработването  на личната Ви информация. Това Ви позволява да ни помолите да спрем обработването на лична информация за Вас, например ако искате да установим точността или основанието за нейното обработване.

11.1.6. поискате прехвърляне на Вашата лична информация на друга страна /право на преносимост/.

11.1.7. оттеглите съгласието си - в случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Може да видите повече за тези права също на сайта на Комисията за защита на личните данни.

11.2. Упражняване на правата Ви.

Ако желаете да упражните някое от правата, посочени по-горе, или да получите повече информация за него, моля, изпратете ни имейл на адрес [dpo@easyconsultbg.com] или ни изпратете писмо на нашия физически адрес, посочен в т. 3.

Няма да плащате такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна, или ще откажем да изпълним молбата Ви при тези обстоятелства.  

Може да се наложи да поискаме от Вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до Вашите лични данни (или да упражнявате някое от другите Ви права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на лице, което няма право да ги получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане за ускоряване на отговора.

Опитваме се да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, като в този случай ще Ви уведомим за това.

12. ВАШЕТО ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН.

Ако не сте доволни от каквито и да било аспекти на това как събираме и използваме Вашите данни, имате право да подадете жалба до съответния компетентен Надзорен орган. Комисията за защита на личните данни е Надзорният орган на Република България, определена със Закона за защита на личните данни, както следва:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, GPS координати: N 42.668839 E 23.377495. Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518. Електронна поща: kzld@cpdp.bg. Интернет страница: www.cpdp.bg

Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се свържете с нас, в случай на оплакване, за да се опитаме да Ви помогнем.

13. ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Ние имаме право да променяме и актуализираме настоящата Политика. Ще публикуваме такива промени на нашия уебсайт www.easyconsultbg.com. Ако тези промени са съществени, то ние ще Ви информираме допълнително за това на Вашия имейл или друг подходящ начин за контакт с Вас.​​​​​​​

Таблица