easy

Защо Изи Консулт?

От 2004 година насам Изи Консулт се ползва с доверие като партньор на фирми и кандидати в различни сфери по отношение на решения в областта на подбор на персонал и временна заетост. 


Индивидуалният подход към нуждите на всеки наш клиент значително увеличава експертизата и портфолиото на Изи Консулт. 


Опитът ни дава увереност да твърдим, че можете да разчитате на нас и нашите познания за пазара на труда за всеки тип бизнес в цялата страна – от  Информационни технологии и Инженерство през Финанси и Счетоводство, Човешки ресурси, Продажби и Маркетинг до Търговия на дребно, Производство, Логистика, Хотелиерство и Туризъм. 


Независимо дали става въпрос за добре обучени работници или квалифицирани експерти и управленски персонал, нашият екип предоставя търсените служители навреме, ефективно и професионално.

За повече информация: 

Мария Георгиева

Регионален Търговски Мениджър – Централна България

М: +359 887 122 415

E: Maria.Georgieva@easyconsultbg.com

Илиян Петков 

Регионален Търговски Мениджър – Западна България

М: +359 882 364 311

Е: Iliyan.Petkov@easyconsultbg.com

Деян Пейчев

Регионален Търговски Мениджър – Източна България

М: +359 882 482 052

Е: Deyan.Peychev@easyconusltbg.com