administration

Администриране на персонал

Екипът ни може да изпълнява дадени задачи или дори работата на цели отдели, поемайки администрирането на служителите ви. Това може да включва пълно управление на договорите и заплатите. Съставът и графикът на нашите специалисти, включването им във вашата структура и организацията на работата ще бъдат договорени съобразно вашите нужди.