Consulting

Консултантски дейности

За периода от 2004 година до момента натрупахме ценен опит, който ни позволява да ви съдействаме при разрешаване на организационни казуси. Можем да направим вътрешен одит на компанията ви и да предложим решения за оптимизиране на работата, процесите и структурата. Реализираните проекти с компании от различни браншове и пазари ни позволяват да предложим персонализиран подход.