Старши експерт Банкиране на малък бизнес, София

Нашият клиент е в топ 5 на универсалните банки в България и предлага иновативни продукти и атрактивни финансови решения на своите клиенти. Голямото семейство на банката търси опитни банкери, които да заемат позицията
 

Старши експерт Банкиране на малък бизнес


Основните отговорности на длъжността включват:

 • Проактивно търсене и привличане на нови клиенти извън наличната база данни;
 • Продължаване на активна комуникация със съществуващи клиенти и предлагане  на нови продукти и услуги; 
 • Консултиране на МСП относно условията, сроковете и необходимите обезпечения при кредитиране;
 • Детайлно анализиране на финансовото и правно състояние на компаниите, обработка на получената информация, подготвяне на предложения за кредит и даване на становище за одобрение.

Изисквания за заемане на позицията са:
 

 • Висше икономическо образование; 
 • Опит при работа със специализиран банков софтуер;
 • Минимум 2 години професионален опит в банкова институция в сферата на фирмено кредитиране;
 • Добро владеене на английски език се счита за предимство;
 • Отлични комуникативни и търговски умения;
 • Висока мотивация за постигане на резултати.


Банката предлага:
 

 • Предизвикателна позиция в международна банка с възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие;
 • Едномесечно обучение от най-добрите ни експерти;
 • 13-та работна заплата;
 • Ясно установена бонусна система;
 • 25 дни годишен платен отпуск;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Ползването на активен финансов пакет от първия работен ден.


Ако тази възможност представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография на български или английски език. 

За повече информация се свържете с Вашия рекрутър – Луиза Павлова; e-mail: luiza.pavlova@easyconsultbg.com


Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение № 2339/ 30.08.2017 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Share

Apply form

You are applying for Старши експерт Банкиране на малък бизнес in София.

More job offers

more jobs