Младши Експерт Фирмено Кредитиране, София

От 2004 година насам Изи Консулт се ползва с доверие като партньор на фирми и кандидати в различни сфери по отношение на решения в областта на подбор на персонал и временна заетост. Индивидуалният подход към нуждите на всеки наш клиент значително увеличава експертизата и портфолиото на Изи Консулт през годините. През последните години нашият екип се разрасна в цяла България с офисите ни в София, Пловдив, Варна и Бургас.


За наш клиент, изградил своето име с коректност и професионализъм, търсим да назначим мотивирани, отговорени и амбициозни професионалисти на длъжност: 
 

Младши Експерт Фирмено Кредитиране


Основните отговорности за позицията са:

 • Активно търси и привлича нови клиенти в сегмента малки и средни предприятия;
 • Отговаря и организира експедитивно и качествено обслужване на клиента в клоновата мрежа за всички продукти и услуги за микро и малки предприятия;
 • Познава и търгува пълната гама от банкови продукти за малки предприятия, предлагани от Банката, включително и в областта на кредитирането;
 • Следи развитието на пазара в областта на банкирането на малък бизнес (промени в нуждите на клиентите, нововъведения на конкурентите и др.);
 • Посещава клиента в неговия офис, събира информацията, необходима за предоставянето на кредит за малък бизнес – дейност на клиента, финансово състояние, правно състояние, проверява обезпечения и др.;
 • Спазва вътрешнобанковите регулации, процедури и правила на Банката и нормативните изисквания по отношение на дейността като се стреми да намалява нивото на операционен риск в работата.

Изисквания за позицията са:

 • Висше образование;
 • Опит в сферата на продажбите и търговията е задължителен;
 • Професионален опит в банка или друга финансова институция се счита за предимство;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Мотивация за постигане на резултати;
 • Владеенето на английски език е предимство;
 • Компютърна грамотност (MS Office).

Личностни качества:Комуникативност, Инициативност, Последователност и Експедитивност.
 
Нашето предложение e:

 • Предлагаме Ви предизвикателна позиция в международна банка, възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие;
 • Двумесечно обучение от най-добрите ни експерти;
 • Ползването на активен финансов пакет, дори в периода на обучение.

Моля изпратете подробна автобиография на български или английски език с актуална снимка.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение № 2339/ 30.08.2017 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Share

Apply form

You are applying for Младши Експерт Фирмено Кредитиране in София.

More job offers

more jobs