Управител на банков клон, Габрово

Нашият клиент е универсална търговска банка, която предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти. Чрез добре развитата клонова мрежа, банката гарантира улеснен достъп до своята продуктова гама, като предлага адекватни и бързи решения за своите клиенти.

Основни отговорности:

 • Отговаря за развитие на клона, управление на служителите и разширяване на клиентската база;
 • Организира и контролира административно- стопанската дейност в клона;
 • Организира, координира, контролира и осъществява дейности, свързани с продажбата на кредитни продукти на физически лица и МСП, цялостно банково обслужване на клиенти;
 • Контролира обработката на необходимата документация и анализа на кредитните сделки;
 • Следи за качеството на обслужване на клиентите, проява на активно отношение при възникнали проблеми и съдейства за разрешаването им;
 • Контролира извършените анализи, отчети и справки, свързани с кредитната дейност. Следи за кредитния риск;
 • Сключва сделки от името и за сметка на банката в рамките на предоставените му правомощия.

Изисквания:

 • Опит в банкиране за граждани и фирми – минимум 5 г.
 • Опит в ръководене и мотивиране на екип от служители - минимум 3 г.
 • Висше икономическо образование, степен магистър;
 • Ориентация към постигане на резултати, предприемчивост и инициативност;
 • Умения за работа в екип и развитие на хора;
 • Добра компютърна грамотност – специализиран банков софтуер, MS Word и Excel;
 • Добро владеене на английски език.

Предложение:

 • Атрактивно възнаграждение и социален пакет;
 • Работеща и резултатно ориентирана бонусна система;
 • Работа в обкръжението на квалифициран екип от специалисти.

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете Вашата актуална автобиография. Оставаме на Ваше разположение за кариерна консултация и дискусия, относно предимствата на нашия клиент, при гарантирана стриктна конфиденциалност.
За повече информация, свържете се с вашия рекрутър - Нина Желязкова; e-mail: nina.zhelyazkova@easyconsultbg.com.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Easy Consult притежава удостоверение № 2339/ 30.08.2017 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Share

Apply form

You are applying for Управител на банков клон in Габрово.

More job offers

more jobs