Enhance your talent

1. Заплащат ли се услугите на Изи Консулт?

Не. Въпреки  че се отнасяме към кандидатите като към наши клиенти,  услугите, които предоставяме са безплатни за кандидати.

2. Мога ли да изпратя своята автобиография, въпреки че за момента няма подходяща за мен позиция?

Ние окуражаваме проявите на самоинициатива от страна на кандидатите. Бихте могли да изпратите автобиография, без да кандидатствате за конкретна отворена позиция. За целта изпратете мейл с автобиографията си като посочите накратко области, които представляват интерес за вас.  Екипът ни от специалисти ще се свърже с вас веднага след като се появи отворена позиция, която отговаря на профила и интересите ви.

3. Винаги ли трябва да изпращам мотивационно писмо заедно с автобиографията си?

Не е задължително, освен ако не е изрично посочено в обявата, по която кандидатствате.  Въпреки че не винаги е необходимо,  мотивационното писмо може да бъде силен инструмент,  чрез който да представите своите интереси,  да  личните си черти и силни страни,  подходящи за съответната позиция.

4. Какво да очаквам след като изпратя кандидатурата си за текущия конкурс?

Обикновено процесът по подбор е структуриран по следния начин:  специалистите ни получават всички кандидатури за съответната позиция, след което изготвят списък от одобрените по документи кандидати. В случай, че кандидатурата ви попада в този списък,  специалистите ни ще се свържат с вас, за да преминете на следващия етап в процеса на подбор.
Не се изненадвайте, ако получите учтиво телефонно обаждане от наш служител – понякога е необходимо да изясним, добавим или потвърдим информация от автобиографията ви, за да сме напълно коректни и професионални в услугите, които предлагаме.

5. Какви обикновено са етапите на всеки конкурс?

Структурата на конкурсите до голяма степен зависи от съответните изисквания. Въпреки това, обичайната структура е както следва: Първо, ако вашето резюме и/или мотивационно писмо фигурират в списъка с предварително избраните по документи кандидати, ще получите покана за интервю с наш консултант (обикновено това се случва в срок от 2 седмици или по-кратък, след изпращане на кандидатурата). След това вашият интервюиращ ще ви информира за следващите стъпки от  конкурса – например тестване  на езикови и професионални умения, участие в център за оценка, проверка на препоръки, провеждане на интервю с клиента/работодателя.

6. Какво се случва с автобиографията ми в случай, че не фигурирам в списъка на избраните по документи кандидати?

Дори когато вашата кандидатура не е сред избраните за дадения конкурс, ние поемаме ангажимент за бъдещи ползотворни взаимоотношения. Запазваме си правото да съхраняваме документите, с които сте кандидатствали  в нашата база данни и да се свържем с вас отново при наличие на подходяща за вас възможност за кариерно развитие.
Тук нашият съвет е вие също активно да участвате в конкурси (ако желаете, разбира се). В случай, че забележите атрактивна позиция, публикувана от Изи Консулт, не се колебайте да се свържете със специалиста, който ви е интервюирал преди. Освен това, ще сме ви изключително  признателни, ако редовно изпращате актуална информация относно кариерното си развитие, за да можем да ви бъдем полезни занапред.

7. Мога ли да очаквам обратна връзка, дори ако не съм избран за следващ етап?

Разбира се. След като веднъж сме осъществили контакт с вас, ще получавате информация при всяка промяна  на статуса на вашата кандидатура занапред.

8. Каква е обичайната продължителност на всеки конкурс?

Обикновено целият процес отнема приблизително 1 месец от обявяване на свободната позиция до назначаване на избрания кандидат. Процесът би могъл да  отнеме повече време, ако са планирани допълнителни инструменти за оценка или поради наличие технически пречки.

9. Имам ли някакви задължения спрямо Изи Консулт след като стана кандидат във ваш конкурс?

Не.  Като кандидат вие нямате никакви задължения или ограничения. За да е по-ефективна работата ни, ви молим да ни информирате в случай, че желаете да оттеглите кандидатурата си от конкурса.

10. Мога ли да разчитам на поверителност при кандидатстване?

 Разбира се. На първо място законодателството гарантира това – Изи Консулт е агенция, сертифицирана и контролирана от държавните органи, които следят за правилното съхранение и третиране на личните данни.
Освен това пълната дискретност е неделима част от вътрешната политика на Изи Консулт.  За нас е важно да създадем и поддържаме дълготрайно партньорство с кандидатите си, затова кандидатурите остават в пълна поверителност по време на целия конкурс.

11. Какво да направя ако имам въпрос, който не е включен в „Често задавани въпроси”?

 Бихме се радвали, ако се свържете с нас, при наличие на въпрос от ваша страна. Може на направите това чрез електронна поща или корпоративната ни страница, в социални и професионални мрежи.